Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Journalförs mitt möte på KRY?

Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som KRY använder.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan