Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY se mina tidigare journalanteckningar?

Läkare och psykologer på KRY kan se journalanteckningar från tidigare möten på KRY. Om du ger ditt godkännande kan läkare och psykologer på KRY även se journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan din vårdgivare inte alltid se tidigare journalanteckningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan