Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRYs support

Var kan jag vända mig med eventuella klagomål?

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet vill vi gärna att du delar med dig om dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på KRY, genom att ringa eller skicka ett meddelande så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

KONTAKTA OSS 

Har du ett brådskande ärende eller om din fråga gäller ett redan genomfört möte rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon.
Telefonnummer: 08-22 77 07

Vården på KRY lyder under samma regelverk som alla vårdgivare i Sverige. Därför kan du också, som vanligt, vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt hemlandsting, IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och andra tillsynsorgan vid eventuella klagomål.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan