Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Vad är kostnaden för att använda KRY?

 

Alltid rätt vårdnivå 

När du söker vård hos oss får du besvara ett antal frågor och beskriva ditt besvär i text. Baserat på dina svar och de uppgifter du lämnar så görs en bedömning huruvida ditt ärende bör handläggas av en sjuksköterska, eller om det kräver hantering av antingen en läkare eller en psykolog, alternativt om du anses vara i behov av en fysisk undersökning.

I det fall vårdbesöket startar med frågor i text är mötet avgiftsfritt. Läkaren eller psykologen bedömer om visuell handläggning behövs baserat på dina svar, och ringer i det fallet upp via video – i vilket fall är mötet avgiftsfritt. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan