Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY utfärda intyg?

Våra läkare kan utfärda vissa sjuk-/läkarintyg (se nedan) förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig som max 14 dagar från första sjukdagen. De kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt utan endast från den dag då du kontaktar oss.

Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget variera. Observera att även bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

Exempel på intyg våra läkare kan utfärda:

 • VAB-intyg (för barn 0–12 år)
 • sjukintyg vid lättare sjukdomar
 • sjukintyg vid inställd resa/tävling.

Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda:

 • läkarintyg avseende körkortsbehörigheter
 • läkarintyg för sjöfolk
 • läkarintyg för dykning
 • läkarintyg för fallskärm
 • läkarintyg inför adoption
 • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
 • läkarintyg rörande allergi
 • förstadagsintyg
 • VAB över 12 år
 • läkarintyg för personal vid mastarbete
 • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
 • läkarintyg för nattarbete
 • läkarintyg för arbete med härdplaster
 • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
 • invaliditetsintyg
 • friskhetsintyg.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan