Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY utfärda intyg?

Våra läkare kan utfärda sjuk-/läkarintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

Våra läkare har inte möjlighet att sjukskriva dig längre än 14 dagar från första sjukdagen. De kan heller inte utfärda sjukintyg retroaktivt utan enbart från den dagen då du kontaktar oss.

Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intygen skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

Exempel på intyg våra läkare kan utfärda

VAB-intyg (för barn 0—12 år), sjukintyg för lättare sjukdomar samt intyg vid inställd resa/tävling.

Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda

 • läkarintyg avseende körkortsbehörigheter
 • läkarintyg för sjöfolk
 • läkarintyg för dykning
 • läkarintyg för fallskärm
 • läkarintyg inför adoption
 • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
 • läkarintyg rörande allergi
 • förstadagsintyg
 • VAB över 12 år
 • läkarintyg för personal vid mastarbete
 • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
 • läkarintyg för nattarbete
 • läkarintyg för arbete med härdplaster
 • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
 • invaliditetsintyg
 • friskhetsintyg

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan