Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY skriva intyg för utebliven resa eller tävling?

Det är upp till den som efterfrågar och är mottagare av intyget (exempelvis försäkringsbolag eller resebolag) att sätta krav på hur de anser att intyget ska vara utformat. Därför finns det många olika riktlinjer för utformandet av intyget beroende på vilket bolag det är som efterfrågar intyg.

Våra läkare kan skriva sjukintyg för utebliven resa eller tävling under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient innan ett intyg kan utfärdas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan