Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY utfärda intyg vid inställd resa eller tävling?

Våra läkare kan utfärda sjukintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan