Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY skriva förstadagsintyg?

Våra läkare kan INTE skriva förstadagsintyg då detta sker efter en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Läs mer nedan om förstadagsintyg.

Generellt sett kan du vara sjukskriven utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan dock vid särskilda skäl kräva ett så kallat förstadagsintyg, innan dessa 7 dagar har löpt ut (enligt Lag 1991:1047 om sjuklön, § 10 a). Särskilda skäl kan vara exempelvis upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran och överenskommelse. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara äldre än ett år.  Detta handläggs oftast via Företagshälsovården eller sjukvården via annan överenskommelse mellan samtliga parter.

På KRY kan vi inte utfärda förstadagsintyg.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan