Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY hjälpa till med allergi?

I ett videomöte med en av våra läkare kan vi hjälpa dig med de flesta former av allergi, under förutsättning att du sedan tidigare har en känd allergi. Vi kan då hitta rätt behandling och förskriva lämplig medicin i de fall då det behövs. Har du ingen bekräftad allergi kan man utreda detta med blodprover, det förutsätter att du har möjlighet att ta dig till någon av de provtagningsenheter KRY arbetar med, denna lista ser du här.

Se mer info om allergi här.

I KRY-appen under Hem-fliken finner du även vår tjänst “Beställ receptförnyelse”. Där kan du beställa en receptförnyelse utan att boka videosamtal. Detta kostar 150 kronor. Högkostnadsskydd gäller inte.

Förutsättningarna för att vi ska kunna förnya ett recept är att det aktuella läkemedlet finns med på listan över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna.Vi kan se detta genom att få tillgång till den sk. Läkemedelsförteckningen, något vi behöver ditt samtycke. Du kan läsa mer om läkemedelsförteckningen här.

Vi kan ej förnya läkemedel som räknas till akut behandling (exempelvis antibiotika) då detta kräver bedömning av läkare inför varje behandlingstillfälle. Vid förnyelse av recept som kräver regelbunden uppföljning (exempelvis blodtrycksmedicin och vissa p-piller) kan vi endast förnya för maximalt 3 månaders förbrukning. 

KRY skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan