Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan Kry hjälpa till med allergi?

I ett videomöte kan vi hjälpa dig med de flesta former av allergi, under förutsättning att du sedan tidigare har en känd allergi. Vi kan då hitta rätt behandling och förskriva lämplig medicin om behov finns. Har du ingen bekräftad allergi kan man utreda detta med blodprover, det förutsätter att du har möjlighet att ta dig till någon av de provtagningsenheter Kry arbetar med.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan