Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan Kry hjälpa till med bedömning av födelsemärken och leverfläckar?

Genom Kry kan du ha videosamtal och få hjälp med diagnos och behandling för dina födelsemärken du önskar få bedömda. Vi kan också, om behov finns, skriva remiss till annan vårdgivare.

Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. Under förutsättning att du tar en bra bild av det födelsemärke du önskar få bedömt finns det goda chanser att du kan få hjälp via KRY. Det är alltid upp till varje enskild läkare att göra en bedömning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan