Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan Kry hjälpa till med hudproblem?

Det går bra att söka vård hos Kry om du har problem med huden.

Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. Under förutsättning att du tar en bra bild av det du önskar få bedömt finns det goda chanser att du ska få hjälp via Kry. Läkare på Kry kan skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare att göra en bedömning av vad som är lämpligt i just ditt fall.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan