Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan KRY hjälpa till med akne?

Det går bra att söka vård hos KRY om du har problem med akne.

Läs mer här om akne.

Kontakt med KRY angående din akne är lämpligt om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din akne
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Akne förhindrar dig i ditt vardagliga liv

Svår akne och infekterade utslag bör undersökas fysiskt.

Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symtomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder på din akne. Under förutsättning att du tar en bra bild finns det goda chanser att du få hjälp via KRY. Läkare på KRY kan även skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare bedömning av patienten vad som är lämpligt i just ditt fall.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan