Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan psykolog på Kry remittera mig till psykiatrin eller specialistvården?

Psykologer på Kry kan oftast inte skicka en remiss till psykiatrin eller specialistvården. Det finns flera anledningar till detta, bland annat olika regler i olika regioner och att ett flertal åtgärder ska ha testats  inom primärvården innan det går att skicka en remiss. 

Kontakta därför i första hand den vårdcentral där du är listad om du tror att du behöver en remiss till psykiatrin eller specialistvården.