Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan psykologen remittera mig till psykiatrin eller specialistvården?

Psykologerna på Kry kan oftast inte skicka en remiss till psykiatrin eller specialistvården. Det finns flera anledningar till detta, bland annat olika regler i olika landsting och att man måste ha testat många åtgärder inom primärvården  innan det går att skicka en remiss. 

Kontakta därför i första hand vårdcentralen där du är listad om du tror att du behöver en remiss till psykiatrin eller specialistvården.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan