Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till KRY:s support

Kan psykologerna remittera mig till psykiatrin/specialistvård?

För att remiss ska ställas så behöver i regel alla resurser på primärvårdsnivå vara uttömda. Om du tror dig behöva en en remiss till specialistvård, ta i första hand kontakt med vårdcentralen där du är listad.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan