Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Hur är det med IT-säkerheten?

Det finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i patientdatalagen och tillhörande föreskrifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och ansvarar för att dessa bestämmelser följs av samtliga vårdgivare som är del av sammanhållen journalföring

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan