Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Vad händer om jag spärrar mina uppgifter?

Det framgår i den sammanhållna journalföringen att det finns spärrade uppgifter. Du avgör själv om du vill tillåta vårdpersonalen att se de spärrade uppgifterna.