Psykologi

 • Kan psykologerna remittera mig till psykiatrin/specialistvård?

  För att remiss ska ställas så behöver i regel alla resurser på primärvårdsnivå vara uttömda. Om du tror dig behöva en en remiss till specialistvård, ta i första hand kontakt med vårdcentralen där du är listad.

 • Kan psykologerna på KRY skriva ut medicin eller sjukskriva mig?

  Nej. Precis som i den övriga vården kan psykologer inte hjälpa till med frågor som rör medicinering eller sjukskrivning. För dessa ärenden bör du istället boka en tid med en av våra läkare.

 • Vad kan en psykolog på KRY hjälpa till med?

  På KRY kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal. Våra psykologer hjälper både barn och vuxna. Vid behov inleds KBT behandling, då man träffar samma psykolog vid upprepade tillfällen.

   

  Exempel på besvär som du kan få hjälp med är ångest och oro, nedstämdhet, stress, sömnproblem samt kris och sorgereaktioner. Som förälder så kan du träffa våra barnpsykologer som hjälper till med föräldrastöd samt behandling av de vanligaste formerna av besvär hos barn såsom fobier, nedstämdhet, prestationsångest och oro.

 • Journalförs mitt möte hos min psykolog?

  Ja. Precis som i den vanliga vården journalförs mötet med psykolog.

 • Hur funkar det att träffa psykolog?

  På KRY kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal på en tid som passar dig. Våra psykologer finns tillgängliga alla dagar, även kvällar och helger.

  Gör såhär för att boka ett psykologmöte:

  1. Ladda ned KRY-appen i App Store eller Google Play.
  2. I appen, klicka på “Boka tid med psykolog”
  3. Svara på några frågor om det du vill ha hjälp med.
  4. Boka en tid som passar dig.
  5. Psykologen ringer upp dig i appen på den tid som du har bokat.

  Det första besöket består av en bedömning av de besvär du söker hjälp för. Hur många gånger man träffar en psykolog varierar. I vissa fall räcker ett eller ett fåtal besök, i andra fall kanske du och din psykolog påbörjar en KBT-behandling som kan sträcka sig över flera veckor.

 • Vad kostar det att träffa psykolog?

  Alltid rätt vårdnivå 

  När du söker vård hos oss får du besvara ett antal frågor och beskriva ditt besvär i text. Baserat på dina svar och de uppgifter du lämnar så görs en bedömning huruvida ditt ärende bör handläggas av en psykolog. 

  I det fall vårdbesöket startar med frågor i text är mötet avgiftsfritt. Psykologen bedömer om visuell handläggning behövs baserat på dina svar, och ringer i det fallet upp via video – i vilket fall är mötet avgiftsfritt.

Provtagning

 • Hur fungerar provtagning?

  Om din läkare hänvisat dig till provtagning kommer du få information om vilka provtagningsställen som du har möjlighet att ta ditt prov på, direkt i inkorgen i KRY-appen. I vissa fall får du även din remiss skickad hit och då behöver du skriva ut remissen och ta med den till provtagningsstället.

  När provet är analyserat får du ett nytt meddelande i inkorgen. I meddelandet får du information om resultat och eventuell uppföljning med recept eller återbesök. I de fall där din läkare bedömer att återbesök är lämpligt inkluderar vi en länk för att boka ett återbesök direkt.  

  Ditt återbesök kostar som ett nybesök och är frikortsgrundande. Har du redan ett frikort är mötet kostnadsfritt och du ombeds då fylla i frikortsnummer och dess giltighetstiden i samband med bokningen.Recept

 • Kan jag få recept via KRY?

  Läkarmöte:

  Våra läkare kan skriva ut recept under samma premisser som en läkare som jobbar på en traditionell vårdcentral. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient och efter det ta ställning till receptförskrivelse. KRY's samarbetspartner Lloyds apotek erbjuder även hemkörning av medicin.

  Läkarna på KRY skriver inte ut narkotikaklassade eller beroendeframkallande läkemedel. Ej heller läkemedel som kräver regelbunden vårdkontakt innan förskrivning. Notera att även många vanliga sömnmediciner och hostmediciner är narkotikaklassade.

  Här kan du läsa mer om hur du kan förnya ett recept.

 • Kan jag hämta mitt recept på vilket apotek som helst?

  Ja, du kan hämta ut ditt recept på valfritt apotek i Sverige.

  Det finns även möjlighet att beställa hem din medicin via vårt partnerskap med Lloyds apotek direkt i KRY-appen.

 • Hur ser jag att jag fått mitt recept?

  När läkaren har utfärdat ditt recept får du ett meddelande till din inkorg i KRY-appen.

  Önskar du kontrollera att ditt recept finns tillgängligt på apoteket, besök Lloyds apotek och logga in med ditt BankID. Där kan du se vilka recept som finns på ditt personnummer. Gäller det ditt barn kan du logga in med ditt BankID och därefter skriva in barnets personnummer.

  Om du inte finner receptet, vänligen kontakta supporten så kan vi hjälpa dig.

  Telefonnr: 08-22 77 07.

   

Receptförnyelse

 • Kan KRY förnya recept?

  Ja, med KRY kan du enkelt skicka en förfrågan om att få ett recept förnyat.

  Förutsättningarna för att vi ska kunna förnya ett recept är att det aktuella läkemedlet finns med på listan över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna, samt att vi får din tillåtelse att verifiera detta. En läkare hos oss bedömer huruvida du är i fortsatt behov av receptbelagda läkemedel och avgör också hur stor mängd läkemedel som ska skrivas ut samt om flera uttag av läkemedlet är möjligt.
   
  Receptförnyelser från specialistvården hänvisar vi vidare till relevant specialistläkare.

  Observera att våra läkare inte skriver ut recept för narkotikaklassade eller potentiellt beroendeframkallande läkemedel, och ej heller licenspreparat.

Intyg

 • Kan KRY utfärda intyg?

  Våra läkare kan utfärda vissa sjuk-/läkarintyg (se nedan) förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig som max 14 dagar från första sjukdagen. De kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt utan endast från den dag då du kontaktar oss.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget variera. Observera att även bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Exempel på intyg våra läkare kan utfärda:

  • VAB-intyg (för barn 0–12 år)
  • sjukintyg vid lättare sjukdomar
  • sjukintyg vid inställd resa/tävling.

  Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda:

  • läkarintyg avseende körkortsbehörigheter
  • läkarintyg för sjöfolk
  • läkarintyg för dykning
  • läkarintyg för fallskärm
  • läkarintyg inför adoption
  • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
  • läkarintyg rörande allergi
  • förstadagsintyg
  • VAB över 12 år
  • läkarintyg för personal vid mastarbete
  • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
  • läkarintyg för nattarbete
  • läkarintyg för arbete med härdplaster
  • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
  • invaliditetsintyg
  • friskhetsintyg.

   

 • Vart hamnar mitt intyg efter läkarmötet?

  Efter ditt läkarmöte kan du smidigt logga in på 1177's tjänst https://minaintyg.se/ för att se ditt intyg. Här kan du enkelt skicka ditt intyg direkt till försäkringskassan och/eller ladda ner det som pdf om du vill skriva ut för eget bruk.

 • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare kan INTE skriva förstadagsintyg då detta sker efter en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Läs mer nedan om förstadagsintyg.

  Generellt sett kan du vara sjukskriven utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan dock vid särskilda skäl kräva ett så kallat förstadagsintyg, innan dessa 7 dagar har löpt ut (enligt Lag 1991:1047 om sjuklön, § 10 a). Särskilda skäl kan vara exempelvis upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

  För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran och överenskommelse. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara äldre än ett år.  Detta handläggs oftast via Företagshälsovården eller sjukvården via annan överenskommelse mellan samtliga parter.

  På KRY kan vi inte utfärda förstadagsintyg.

 • Kan KRY utfärda intyg vid inställd resa eller tävling?

  Våra läkare kan utfärda sjukintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Har du fler frågor? Skicka en förfrågan.

Remiss

 • Kan jag få remiss på KRY?

  Ja, precis som på en traditionell vårdcentral får du en remiss till vidare vård om läkaren bedömer det som lämpligt.

  Däremot kan vi idag inte skriva remiss för att påbörja utredning som kräver vidare regelbunden uppföljning, d.v.s. exempelvis röntgen. I dessa fall hänvisar vi till ordinarie vårdcentral för regelbunden vårdkontakt.

   

 • Hur skickas min remiss?

  KRY ansvarar för att skicka din remiss till remissmottagaren. Du kommer därefter bli kallad för bedömning från mottagningen.

  Tid till andra vårdgivaren förmedlas normalt genom att en kallelse skickas till den adress där du är folkbokförd. Enligt vårdgarantin ska du, under förutsättning att remissen accepteras, normalt erhålla tid inom 90 dagar. Det är alltid mottagande vårdgivares bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för hur fort det går.

  Om du inte erhållit en kallelse inom 90 dagar ber vi dig återkoppla till oss.

   

Journalföring

 • Journalförs mitt möte på KRY?

  Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som KRY använder.

 • Kan KRY se mina tidigare journalanteckningar?

  Läkare och psykologer på KRY kan se journalanteckningar från tidigare möten på KRY. Om du ger ditt godkännande kan läkare och psykologer på KRY även se journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan din vårdgivare inte alltid se tidigare journalanteckningar.