Psykologi

 • Kan psykologen remittera mig till psykiatrin eller specialistvården?

  Psykologerna på KRY kan oftast inte skicka en remiss till psykiatrin eller specialistvården. Det finns flera anledningar till detta, bland annat olika regler i olika landsting och att man måste ha testat många åtgärder inom primärvården  innan det går att skicka en remiss. 

  Kontakta därför i första hand vårdcentralen där du är listad om du tror att du behöver en remiss till psykiatrin eller specialistvården.

   

   

 • Kan psykologerna på KRY skriva ut medicin eller sjukskriva mig?

  Nej. Precis som i den övriga vården kan psykologer inte hjälpa till med frågor som rör medicinering eller sjukskrivning. För dessa ärenden bör du istället boka en tid med en av våra läkare.

 • Vad kan en psykolog på KRY hjälpa till med?

  På KRY kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal. Våra psykologer hjälper både barn och vuxna. Vid behov inleds behandling med KBT, då man träffar samma psykolog vid upprepade tillfällen.

   

  Exempel på besvär som du kan få hjälp med är ångest och oro, nedstämdhet, stress, sömnproblem samt kris och sorgereaktioner. Som förälder så kan du träffa våra barnpsykologer som hjälper till med föräldrastöd samt behandling av de vanligaste formerna av besvär hos barn såsom fobier, nedstämdhet, prestationsångest och oro.

 • Journalförs mitt möte hos min psykolog?

  Ja. Precis som i den vanliga vården journalförs mötet med psykolog.

 • Hur funkar det att träffa psykolog?

  På KRY kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal på en tid som passar dig. Våra psykologer finns tillgängliga alla dagar, även kvällar och helger.

  Gör såhär för att boka ett psykologmöte:

  1. Ladda ned KRY-appen i App Store eller Google Play.
  2. I appen, klicka på “Boka tid med psykolog”
  3. Svara på några frågor om det du vill ha hjälp med.
  4. Boka en tid som passar dig.
  5. Psykologen ringer upp dig i appen på den tid som du har bokat.

  Det första besöket består av en bedömning av de besvär du söker hjälp för. Hur många gånger man träffar en psykolog varierar. I vissa fall räcker ett eller ett fåtal besök, i andra fall kanske du och din psykolog påbörjar en KBT-behandling som kan sträcka sig över flera veckor.

 • Vad kostar det att träffa psykolog?

   

  För patienter som söker psykologkontakt är patientavgiften baserat på region:
   
  Skåne: 
  • 0 SEK för patienter 0-19 år och 85 år och uppåt.
  • 200 SEK för patienter mellan 20-84 år.
  Sörmland:
  • 0 SEK för alla patienter
  Övriga regioner:
  • 18-84 år: 100 SEK
  • 0-17 år: 0 SEK
  • 85+ år: 0 SEK
  Frikort gäller, vilket innebär 0kr i patientavgift för alla psykologipatienter med frikort, även patienter som är skrivna i andra regioner än Skåne och Sörmland.

   

Provtagning

 • Hur fungerar det med provtagning hos KRY?

  En läkare hos oss kan hänvisa dig till provtagning efter ditt videomöte. Ofta finns det flera provtagningsenheter nära dig. Läkaren och du kommer överens om vilken du ska gå till. Efter mötet kan du se information om provtagningsenheten i inkorgen i appen. 

  I vissa fall får du en remiss skickad till din inkorg. Då måste du skriva ut remissen och ta med den till provtagningsenheten.

  När provet är analyserat får du ett nytt meddelande i inkorgen. I meddelandet finns information om provresultat och eventuell uppföljning med recept eller återbesök. Om din läkare bedömer att du behöver ett återbesök får du en länk för att boka återbesöket direkt.

Recept

 • Kan läkarna hos KRY skriva ut recept?

  Våra läkare kan skriva ut recept på samma sätt som läkare på traditionella vårdcentraler. Hos oss kan du både få ett nytt recept och förnya ett som du redan har.

  Du kan sedan välja att antingen hämta ut läkemedlet eller produkten på ett apotek eller beställa det via appen.

  Våra läkare skriver inte ut recept för narkotikaklassade eller potentiellt beroendeframkallande läkemedel, och inte heller licenspreparat. Många vanliga läkemedel vid sömnsvårigheter och mot hosta är narkotikaklassade, och därför kan vi inte skriva ut recept för dem.

  Mer information om att förnya ett recept • Kan jag hämta ut mitt receptbelagda läkemedel på vilket apotek som helst?

  Du kan hämta ut läkemedlet på valfritt apotek i Sverige när du har fått ett recept utskrivet från oss. Du kan också beställa hem ditt läkemedel direkt via appen.

 • Hur ser jag att jag fått mitt recept?

  När läkaren har utfärdat ditt recept får du ett meddelande till din inkorg i KRY-appen. Under fliken recept i din KRY-app hittar du dina och dina barns recept, aktuella samt utgångna.

  Om du inte finner receptet, vänligen kontakta supporten så kan vi hjälpa dig.

  Telefonnummer: 08-22 77 07.

   

Receptförnyelse

 • Kan jag förnya recept hos KRY?

  Ja, med KRY kan du enkelt skicka en förfrågan om att få ett recept förnyat.

  Förutsättningen för att vi ska kunna förnya ett recept är att det aktuella läkemedlet finns med på listan över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna. Vi behöver också din tillåtelse att verifiera detta. 

  En läkare hos oss bedömer om du är i fortsatt behov av läkemedlet. Läkaren avgör också hur stor mängd läkemedel som ska skrivas ut och om flera uttag av läkemedlet är möjligt.

  Vi kan inte förnya recept från specialistvården. Kontakta i stället din specialistmottagning för att förnya den typen av recept.

  Observera att våra läkare inte skriver ut recept för narkotikaklassade eller potentiellt beroendeframkallande läkemedel. Vi skriver inte heller ut licenspreparat.Intyg

 • Kan läkare på KRY utfärda intyg?

  Våra läkare kan utfärda vissa intyg, förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje läkare att avgöra om det är aktuellt med ett intyg utifrån en bedömning av din hälsa.

  Intyg som vi kan utfärda

  Exempel på intyg som våra läkare kan utfärda:

  • vab-intyg för barn 0 till 12 år
  • sjukintyg vid lättare sjukdomar
  • sjukintyg vid en inställd resa eller tävling.

  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig som mest 14 dagar från den första sjukdagen. Läkaren kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss.

  Intyg som vi inte kan utfärda

  Exempel på intyg som våra läkare inte kan utfärda:

  • läkarintyg som gäller körkortsbehörigheter
  • läkarintyg för sjöfolk
  • läkarintyg för dykning
  • läkarintyg för fallskärmshopp
  • läkarintyg inför adoption
  • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
  • läkarintyg som gäller allergi
  • förstadagsintyg
  • vab-intyg för barn över 12 år
  • läkarintyg för personal vid mastarbete
  • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
  • läkarintyg för nattarbete
  • läkarintyg för arbete med härdplaster
  • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
  • invaliditetsintyg
  • friskhetsintyg.

   

  Ta reda på vad intyget behöver innehålla

  Kraven på utformningen av intyget kan variera beroende på vad det ska användas till. Försäkringsbolag eller resebolag har ofta specifika krav på vad intyget ska innehålla. Det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller för ditt intyg.

  Du kan se ditt intyg online

  Logga in på 1177 Vårdguidens tjänst Mina intyg för att se ditt intyg efter vårdmötet. Här kan du skicka ditt intyg direkt till Försäkringskassan eller ladda ner det som pdf om du vill skriva ut det.   

 • Var kan jag se mitt sjukintyg?

  Logga in på 1177 Vårdguidens tjänst Mina intyg för att se ditt intyg efter vårdmötet. Här kan du skicka ditt intyg direkt till Försäkringskassan eller ladda ner det som pdf om du vill skriva ut det. • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare på KRY kan inte skriva förstadagsintyg, eftersom detta är en överenskommelse mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Prata därför med din arbetsgivare om hur du ska göra.

   
Remiss

 • Kan jag få en remiss från KRY?

  Precis som på en traditionell vårdcentral får du en remiss till vidare vård om läkaren bedömer att du behöver det. Vi kan inte skicka en remiss via appen för följande:

  • alla typer av röntgenundersökningar
  • gastroskopier och koloskopier
  • ultraljud
  • genetiska utredningar.

  Anledningen är att dessa undersökningar kräver att du först har genomgått en fysisk läkarundersökning. 

  Du som är listad på någon av våra mottagningar i Lund, Malmö eller Nyköping kan däremot få hjälp med den här typen av remisser.

  Din kallelse kommer med posten

  KRY ansvarar för att skicka din remiss till mottagningen som ska ha den. Sedan skickar mottagningen en kallelse till dig. Du får vanligtvis kallelsen med post till den adress där du är folkbokförd.

  Du ska få en tid inom 90 dagar

  Enligt vårdgarantin ska du få en tid inom 90 dagar om remissen accepteras. Den vårdgivare som tar emot remissen bedömer ditt medicinska behov av vård, och det är alltid det som avgör hur lång tid det tar innan du får din kallelse.

  Kontakta oss om du inte har fått kallelsen inom 90 dagar.

   
Journalföring

 • Journalförs mitt möte hos KRY?

  Ja, ditt vårdmöte journalförs precis som vid ett besök på en traditionell vårdcentral.

   

   

 • Kan vårdpersonalen på KRY se mina tidigare journalanteckningar?

  Precis som på en traditionell vårdcentral kan legitimerad vårdpersonal hos oss på KRY se dina tidigare journalanteckningar, även från andra vårdgivare – om du ger ditt godkännande till det. Alla vårdgivare är dock inte anslutna till samma journalsystem, och därför går det inte alltid se tidigare journalanteckningar.