Sömnbesvär

 • Sömnproblem

  Sömnproblem är ett av de vanligaste besvären vi hjälper till med. Läkarbesöket sker via videosamtal och du träffar oftast en läkare inom några minuter. Ladda ner KRY för diagnos och behandling redan idag.

  Läs mer om hur du kan hantera sömnproblem här.

Bihåleinflammation

 • Kan KRY hjälpa till vid bihåleinflammation?

  Bihåleinflammation är ett av de vanligaste besvären vi hjälper till med. Läkarbesöket sker via videosamtal och du träffar oftast en läkare inom några minuter. Ladda ner KRY för diagnos och behandling redan idag.

   

  Läs mer om Bihåleinflammation och behandling här.

Depression, ångest, psykolog

 • Kan KRY hjälpa till vid depression och ångest?

  Med KRY kan du ha videosamtal med legitimerade läkare.

  Beroende på symptomens sort och grad bedömer läkaren om du kan få hjälp via KRY. För god och patientsäker behandling krävs många gånger möjlighet till kroppslig undersökning och blodprover innan behandling med läkemedel kan påbörjas. Du kan dock alltid få hjälp med rådgivning och ibland remiss till specialistpsykiatrin om behovet finns, ibland hänvisas man även till sin vårdcentral.

  Notera att våra läkare inte skriver ut narkotikaklassade mediciner. Du hittar en komplett lista över narkotikaklassade läkemedel i Sverige här.

   

 • Kan man få hjälp för att träffa en psykolog via KRY?

  Psykolog:

  Våra läkare kan via videomöte skriva remiss till psykolog precis som läkare på en traditionell vårdcentral. Det är upp till varje enskild läkare bedömning av patienten vad som är lämpligt i just ditt fall.

   

   

   

Hals, allergi och astma

 • Kan KRY skriva ut recept för halsont, hosta eller halsfluss?

  Via KRY kan du få vård och bedömning om du har ont i halsen eller känner dig förkyld. Läs mer om detta här.

  Våra läkare kan skriva ut recept under samma premisser som en läkare som jobbar på en traditionell vårdcentral med begränsningen att detta endast kan göras för sjukdomar där beslut om receptförskrivningen kan göras på distans. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient och efter det ta ställning till behandling.

  Halsfluss, bakteriell tonsilit, är en sjukdom där det oftast behövs svalgprov från halsen för att antibiotika ska ordineras. En patient måste även uppfylla vissa symptomkriterier för att ta svalgprovet.

  Riktlinjerna vi följer kring halsfluss är utarbetade av läkemedelsverket, i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). I slutändan är det den läkare du träffar som har ansvaret och tar beslutet kring läkemedelsbehandling.

 • Kan KRY hjälpa till med allergi?

  I ett videomöte med en av våra läkare kan vi hjälpa dig med de flesta former av allergi, under förutsättning att du sedan tidigare har en känd allergi. Vi kan då hitta rätt behandling och förskriva lämplig medicin i de fall då det behövs. Har du ingen bekräftad allergi kan man utreda detta med blodprover, det förutsätter att du har möjlighet att ta dig till någon av de provtagningsenheter KRY arbetar med, denna lista ser du här.

  Se mer info om allergi här.

  I KRY-appen under Hem-fliken finner du även vår tjänst “Beställ receptförnyelse”. Där kan du beställa en receptförnyelse utan att boka videosamtal. Detta kostar 150 kronor. Högkostnadsskydd gäller inte.

  Förutsättningarna för att vi ska kunna förnya ett recept är att det aktuella läkemedlet finns med på listan över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna.Vi kan se detta genom att få tillgång till den sk. Läkemedelsförteckningen, något vi behöver ditt samtycke. Du kan läsa mer om läkemedelsförteckningen här.

  Vi kan ej förnya läkemedel som räknas till akut behandling (exempelvis antibiotika) då detta kräver bedömning av läkare inför varje behandlingstillfälle. Vid förnyelse av recept som kräver regelbunden uppföljning (exempelvis blodtrycksmedicin och vissa p-piller) kan vi endast förnya för maximalt 3 månaders förbrukning. 

  KRY skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel.

 • Kan KRY hjälpa till vid astma?

  Har du sedan tidigare känd mild astma kan du söka vård hos oss på KRY. Genom ett videomöte med en av våra läkare kan vi hjälpa dig hitta de faktorer som utlöser din astma. Med hjälp av denna kunskap kan vi sedan hitta och skriva ut de bästa medicinerna för att behandla just din astma.

  Du kan även få svar på allmänna frågor kring astma och allergi.

  Läs mer om astma här.

   

Hud

 • Kan KRY hjälpa till med psoriasis?

  Läs mer om psoriasis här.

  Det är lämpligt att kontakta KRY angående din psoriasis om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din psoriasis
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Psoriasis förhindrar dig i ditt vardagliga liv

   

  Svår hudpsoriasis och ledpsoriasis bör undersökas fysiskt.

 • Kan KRY hjälpa till med utslag i ansiktet?

  Eftersom det finns många olika orsaker till utslag i ansiktet är det viktigt att fastslå vilken typ av utslag du har. Genom KRY kan du ha läkarbesök via videosamtal och få hjälp med diagnos och behandling för dina utslag. Vi kan också, om det bedöms att behov finns, skriva ut recept eller ge remiss till annan vårdgivare.

  Läs mer om utslag i ansiktet här.

   

 • Kan KRY hjälpa till med vattkoppor?

  Vattkoppor för barn behandlas vanligtvis inte. Sjukdomen läker som regel av sig själv, inom 10 dagar efter det första symtomet. Medel som stillar klådan kan dock skrivas ut, som till exempel Tavegyl. För vuxna och tonåringar rekommenderas behandling, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

  Läs mer här om vattkoppor.

 • Kan KRY hjälpa till med eksem?

  Via ett videomöte med en av våra läkare på KRY kan vi hjälpa dig att kartlägga vad som utlöst ditt eksem. Vi kan ge information om olika behandlingsalternativ och rådgöra om hur man mest effektivt undviker att drabbas igen. Om receptfria läkemedel inte varit effektivt i din behandling har vi möjlighet att skriva ut andra mediciner som kan ge bättre resultat.

  Läs mer här om eksem.

 • Kan KRY hjälpa till med akne?

  Det går bra att söka vård hos KRY om du har problem med akne.

  Läs mer här om akne.

  Kontakt med KRY angående din akne är lämpligt om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din akne
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Akne förhindrar dig i ditt vardagliga liv

  Svår akne och infekterade utslag bör undersökas fysiskt.

  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symtomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder på din akne. Under förutsättning att du tar en bra bild finns det goda chanser att du få hjälp via KRY. Läkare på KRY kan även skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare bedömning av patienten vad som är lämpligt i just ditt fall.

   

 • Kan KRY hjälpa till med borrelia och fästingbett?

  Om du upptäcker en liten, mörk, spindelliknande insekt som sitter fast på huden, är det troligen en fästing. Fästingar bör tas bort så fort som möjligt eftersom ett fåtal av fästingar kan bära på smittämnen.

  Fästingar kan exempelvis sprida på Borrelia, som är en infektionssjuk. Borreliainfektioner orsakas av bakterier och uppträder huvudsakligen mellan maj och december.

  Den klassiska hudreaktionen vid Borrelia uppstår ca 1-4 veckor efter bettet. Vanligen mäter utslaget mer än 5 cm i diameter och ökar sakta i storlek. I direkt anslutning till bettet kan en så kallad "bettreaktion" uppstå som ej skall förväxlas med Borrelia. Denna brukar läka ut inom 1 vecka.


  Välkommen att boka in ett läkarmöte för rådgivning och eventuell behandling vid borreliainfektion.
  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symtomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. Under förutsättning att du tar en bra bild av det du önskar få bedömt finns det goda chanser att du ska få hjälp via kry.

Se alla 9 artiklar

Illamående och kräkningar

 • Kan KRY hjälpa till med illamående och kräkningar?

  Illamående och kräkningar kan bero på flera orsaker, men är inte sjukdomar i sig utan reaktioner på annat. Illamående är kroppens sätt att tala om för dig att något inte står rätt till medan kräkning är kroppens försvarsmekanism för att göra sig av med gifter. Illamående och kräkningar kan bland annat bero på: 

  • Matförgiftning
  • Magsår
  • Åksjuka
  • Medicinering
  • Reaktioner på olika lukter eller smaker
  • Infektioner
  • Emotionell stress
  • Alkohol
  • Graviditet

  KRY kan erbjuda ett videomöte med en läkare som kan hjälpa dig hitta orsaken till ditt illamående och kräkningar. Kontakt med KRY.se är lämpligt om: 

  • Du har haft kräkningar i mer än 12 timmar
  • Du haft illamående i mer än 12 timmar
  • Du visar tecken på vätskebrist
  • Du mått illa en längre period och det finns möjlighet att du är gravid

   

  Långvariga symtom kan bero på en allvarligare sjukdom och bör undersökas fysiskt. Du ska omedelbart söka läkarvård om du har: 

  • Fått ett slag mot huvudet
  • Stel nacke och kraftig huvudvärk
  • Blod i din kräkning
  • Kraftig magsmärta
  • Hög feber (39,5°)
  • Diarré
  • Hög puls och andningssvårigheter

  Läs mer om illamående och kräkning här

   

   

   

Preventivmedel, urinvägsinfektion, erektionsproblem och könssjukdomar

 • Kan KRY hjälpa till med erektionsproblem?

  De flesta män drabbas av erektionsproblem någon gång i livet. Att inte få erektion vid enstaka tillfällen är normalt och drabbar de flesta män i alla åldersgrupper. 

  Läs mer om erektionsproblem här.

  Erektionsproblem är ofta mycket psykiskt påfrestande både för patienter själva och för eventuella relationspartner. I vissa fall är erektionsproblem ett symtom av annan sjukdom såsom hjärt- & kärlsjukdomar. Kontakta gärna oss på KRY redan 1-2 månader efter att problemen uppstår.

  Ett videomöte med en läkare på KRY är lämpligt om du önskar:

  • Få hjälp med att hitta orsaken till erektionsproblem
  • Få hjälp med att hitta rätt behandling och få medicin om detta behövs
  • Bli remitterad till en psykolog då detta ses som den bästa behandlingen
  • Få information och rådgivning

  Välkommen att boka in ett läkarmöte med en av våra läkare på KRY för rådgivning och eventuell behandling vid erektionsproblem.
 • Kan jag få hjälp för urinvägsinfektion via KRY?

  Om du är kvinna och misstänker att du har urinvägsinfektion kan vi på KRY hjälpa dig med behandling, i de fall där läkaren bedömer det vara en okomplicerad urinvägsinfektion (ex icke-gravid och ej täta återkommande besvär). Våra läkare kan genom videosamtal ställa diagnos och skriva ut lämplig behandling. Detta då en okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor i regel ej kräver provtagning för diagnos.

  Barn och män med symptom på urinvägsinfektion måste utredas med provtagning och ibland ytterligare undersökningar för att fastställa orsaken till infektionen, därför kan vi på KRY ej hjälpa till utan hänvisar då till vårdcentralen för detta.

   

  KRY följer riktlinjer utarbetade av läkemedelsverket, i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).

   

 • Kan KRY skriva ut p-piller och preventivmedel?

  Under förutsättning att du haft denna behandling sedan tidigare, att den fungerat väl och att det inte föreligger några hinder så en läkare hos KRY förnya ett recept på preventivmedel. Notera dock att man ungefär en gång varje till vartannat år rekommenderas kontakt med fysisk vård för kontroll av blodtryck.

  Om du därför gör en receptförnyelse via vår tjänst Beställ Receptförnyelse (läs mer ovan) kan vi endast förnya för maximalt 3 månaders förbrukning.

 • Kan KRY skriva ut recept för herpes?

  Herpes runt munnen orsakas av ett virus, som är mycket vanligt. Herpes kan ge munsår. Du kan även ha viruset i kroppen utan att få några munsår. Herpes går oftast över av sig själv inom en vecka och kräver vanligtvis ingen behandling. Det finns receptfria antiviruskrämer och plåster som du kan använda på munsåren. Om du har svåra besvär av herpesutslagen eller är infektionskänslig kan du få virushämmande läkemedel på recept.

Rygg

 • Kan KRY hjälpa till vid ryggbesvär?

  Ja. På Kry.se kan du via videosamtal med våra läkare komma djupare inpå vad som orsakar ditt besvär i ryggen. Du kan sedan få råd om hur du skall hantera problemen och även få remiss vid behov.

  Ryggont är ett vanligt besvär vilket upplevs av många människor under perioder. Lyckligtvis beror smärtan sällan på en allvarligare sjukdom. Lidandet bör dock inte påverka ditt liv negativt och ska tas hand om. 

   

  Symtom:

  Ryggvärken kan te sig som att du blir väldigt trött i kroppen och inte riktigt orkar hålla upp kroppens överdel. Du kan också känna en kraftig smärta i ryggen och ha svårt att sträcka ut dig helt. Smärtan i ryggen kan även stråla ut över bland annat ljumskarna samt ut i båda benen. 

   

  Orsaker:

  En av de vanligaste orsakerna till ont i ryggen är att man gör en hastig och felaktig rörelse. Det kan även vara att man belastar ryggen för mycket. En felaktig rörelse kan hända exempelvis inom sporter där man vrider sig mer än man borde. För mycket belastning på ryggen kan komma av att man lyfter tunga saker med ryggen, istället för med hjälp av benen, även kallat ryggskott. Svaghet i ryggen kan även orsakas av att du har en slapp kroppshållning och att vissa muskler därmed inte får rätt träning.

   

  Behandling:

  Det bästa du kan göra om du har ont i ryggen är att röra på dig försiktigt. Ta långsamma promenader i bekväma skor och stretcha ryggmusklerna ordentligt, undvik att sitta ner och håll dig i upprätt läge. Vila gör inte att ryggen blir bättre utan försök hålla dig på fötterna, musklerna behöver aktiveras. Skulle värken vara överväldigande kan värktabletter hjälpa under de värsta stunderna. En fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor kan ge dig råd om vilket behandlingssätt som är bäst för just din typ av värk.

  När ska jag söka vård?

  Sök vård om inte ryggvärken går över inom 1-2 veckor. 

  Har du ont i ryggen och dessutom uppvisar andra symtom i kombination med värken bör du söka läkarvård direkt.

  Tveka inte att kontakta en läkare direkt om värken uppstår samtidigt som du har något av nedanstående symtom då detta kan indikera på något allvarligare. En ryggrelaterad olycka eller ett fall bör också följas upp med läkarbesök.

  • Feber
  • magont
  • om du inte känner när du blir kissnödig
  • domningar i benen eller underliv
  • behandlats för cancer

   

   

Ögon och Öron

 • Kan KRY hjälpa till med ögoninflammation eller besvär med ögon?

  Ögoninflammation går i regel över av sig självt efter ett par dagar så länge man håller ögonen rena och är noga med handhygienen samt att byta handdukar ofta. Det är ytterst ovanligt med komplikationer. Men i vissa fall kan det hända att inflammationen inte klingar av. Ögat kan fortsätta att vara sig och håller det i sig mer än en vecka kan man behöva behandlas med antibiotika.

  Välkommen att boka in ett läkarmöte för rådgivning och eventuell behandling vid ögoninflammation.

  Läs mer om ögoninflammation här.

 • Kan KRY hjälpa till via öroninflammation eller andra problem gällande öron?

  Via KRY kan man få hjälp med besvär och symtom som går bra att diagnostisera utan fysisk undersökning eller provtagning. Då öroninflammation och öronproblem vanligtvis kräver en fysisk undersökning för att säkerställa rätt diagnos hänvisar vi i dessa fall till vårdcentral och i enstaka fall kan remiss till en Öron- Näsa- Halsspecialist skrivas.