Sömnbesvär

Depression

 • Kan Kry hjälpa till vid depression?

  Du kan vända dig till Kry om du misstänker att du är deprimerad och känt dig nedstämd eller upplevt andra symptom av depression under två veckors tid eller längre. När man lider av depression är det bra att söka vård så snabbt som möjligt, eftersom behandlingen ofta är både enklare och mer kortvarig om den påbörjas tidigt.

  Genom Kry kan du träffa både legitimerade läkare och psykologer via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina problem samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med saker som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall har man längre kontakt med flera samtal.

  Våra läkare kan hjälpa dig med diagnostik, utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom), behandling med läkemedel (t.ex. antidepressiva, ångestdämpande eller sömnfrämjande) samt kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen). Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss. 

  I vissa fall kan du behöva träffa både psykolog och läkare parallellt. På Kry arbetar våra läkare och psykologer nära för att säkerställa att du får bästa möjliga vård utifrån dina behov.

   

   

 • Kan jag få hjälp med att träffa en psykolog via Kry?

  Ja, på Kry arbetar legitimerade psykologer som du kan träffa via videosamtal, alla dagar, på en tid som passar dig. Våra psykologer hjälper både barn och vuxna. Vid behov inleds behandling med KBT, då man träffar samma psykolog vid upprepade tillfällen.

  Exempel på besvär som du kan få hjälp med är nedstämdhet, sömnproblem, ångest och oro, stress, samt kris och sorgereaktioner. Som förälder så kan du träffa våra barnpsykologer som hjälper till med föräldrastöd samt behandling av de vanligaste formerna av besvär hos barn såsom nedstämdhet, fobier, prestationsångest och oro.

   

   

Hals, allergi och astma

 • Kan Kry skriva ut recept för halsont, hosta eller halsfluss?

  Via Kry kan du få vård och bedömning om du har ont i halsen eller känner att du har en förkylning.

  Våra läkare kan skriva ut recept under samma premisser som en läkare som jobbar på en traditionell vårdcentral med begränsningen att detta endast kan göras för sjukdomar där beslut om receptförskrivningen kan göras på distans. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient och efter det ta ställning till behandling.

  Halsfluss, bakteriell tonsilit, är en sjukdom där det oftast behövs svalgprov från halsen för att antibiotika ska ordineras. En patient måste även uppfylla vissa symptomkriterier för att ta svalgprovet.

  Riktlinjerna vi följer kring halsfluss är utarbetade av läkemedelsverket, i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). I slutändan är det den läkare du träffar som har ansvaret och tar beslutet kring läkemedelsbehandling.

 • Kan Kry hjälpa till med allergi?

  I ett videomöte kan vi hjälpa dig med de flesta former av allergi, under förutsättning att du sedan tidigare har en känd allergi. Vi kan då hitta rätt behandling och förskriva lämplig medicin om behov finns. Har du ingen bekräftad allergi kan man utreda detta med blodprover, det förutsätter att du har möjlighet att ta dig till någon av de provtagningsenheter Kry arbetar med.

   

 • Kan Kry hjälpa till vid astma?

  Har du sedan tidigare känd mild astma kan du söka vård hos oss på Kry. Genom ett videomöte kan vi hjälpa dig hitta de faktorer som utlöser din astma. Med hjälp av denna kunskap kan vi sedan hitta och skriva ut de bästa medicinerna för att behandla just din astma.

   

Hud

 • Kan Kry hjälpa till med psoriasis?

  Det är lämpligt att kontakta Kry angående din psoriasis om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din psoriasis
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Psoriasis förhindrar dig i ditt vardagliga liv

  Svår hudpsoriasis och ledpsoriasis bör undersökas fysiskt.

 • Kan Kry hjälpa till med utslag i ansiktet?

  Eftersom det finns många olika orsaker till utslag i ansiktet är det viktigt att fastslå vilken typ av utslag du har. Genom Kry kan du via videosamtal få hjälp med diagnos och behandling för dina utslag. Vi kan också, om det bedöms lämpligt, skriva ut recept eller ge remiss till annan vårdgivare.

   

 • Kan Kry hjälpa till med vattkoppor?

  Vattkoppor för barn behandlas vanligtvis inte. Vattkoppor hos friska personer läker vanligen ut av sig självt, men Kry kan ibland hjälpa till med medicin för att stilla klådan. För vuxna och tonåringar rekommenderas behandling, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

  Läs mer här om vattkoppor.

 • Kan Kry hjälpa till med eksem?

  Via ett videomöte med Kry kan vi hjälpa dig att kartlägga vad som utlöst ditt eksem. Vi kan ge information om olika behandlingsalternativ och rådgöra om hur man mest effektivt undviker att drabbas igen. Om receptfria läkemedel inte varit effektivt i din behandling har vi möjlighet att skriva ut andra mediciner som kan ge bättre resultat.

  Läs mer här om eksem.

 • Kan Kry hjälpa till med akne?

  Det går bra att söka vård hos Kry om du har problem med akne.

  Läs mer om akne.

  Kontakt med Kry angående din akne är lämpligt om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din akne
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Akne förhindrar dig i ditt vardagliga liv

  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder på din akne. Under förutsättning att du tar en bra bild finns det goda chanser att du kan få hjälp via Kry. Läkare på Kry kan även skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare att göra en bedömning av vad som är lämpligt i just ditt fall.

   

 • Kan Kry hjälpa till med borrelia och fästingbett?

  Om du upptäcker en liten, mörk, spindelliknande insekt som sitter fast på huden, är det troligen en fästing. Fästingar bör tas bort så fort som möjligt eftersom ett fåtal av fästingar kan bära på smittämnen.

  Fästingar kan exempelvis sprida borrelia, som är en infektionssjuk. Borreliainfektioner orsakas av bakterier och uppträder huvudsakligen mellan maj och december.

  Den klassiska hudreaktionen vid borrelia uppstår ca 1-4 veckor efter bettet. Vanligen mäter utslaget mer än 5 cm i diameter och ökar sakta i storlek. I direkt anslutning till bettet kan en så kallad "bettreaktion" uppstå som ej skall förväxlas med Borrelia. Denna brukar läka ut inom 1 vecka.

  Välkommen att boka in ett möte för rådgivning och eventuell behandling vid borreliainfektion.
  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. 

Se alla 8 artiklar

Illamående och kräkningar

 • Kan Kry hjälpa till med illamående och kräkningar?

  Illamående och kräkningar kan bero på flera orsaker, men är inte sjukdomar i sig utan reaktioner på annat. Illamående är kroppens sätt att tala om för dig att något inte står rätt till och kräkning är kroppens försvarsmekanism för att göra sig av med gifter. Illamående och kräkningar kan bland annat bero på: 

  • Matförgiftning
  • Magsår
  • Åksjuka
  • Medicinering
  • Reaktioner på olika lukter eller smaker
  • Infektioner
  • Emotionell stress
  • Alkohol
  • Graviditet

  Kry kan erbjuda ett videomöte som kan hjälpa dig hitta orsaken till ditt illamående och kräkningar. Kontakt med Kry är lämpligt om: 

  • Du har haft kräkningar i mer än 12 timmar
  • Du haft illamående i mer än 12 timmar
  • Du visar tecken på vätskebrist
  • Du har mått illa en längre period och det finns möjlighet att du är gravid

  Långvariga symptom kan bero på en allvarligare sjukdom och bör undersökas fysiskt. Du ska omedelbart söka läkarvård om du har: 

  • Fått ett slag mot huvudet
  • Stel nacke och kraftig huvudvärk
  • Blod i din kräkning
  • Kraftig magsmärta
  • Hög feber (39,5°)
  • Diarré
  • Hög puls och andningssvårigheter

   

   

   

Preventivmedel, urinvägsinfektion, erektionsproblem och könssjukdomar

 • Kan Kry hjälpa till med svårighet att behålla stånd?

  Att drabbas av svårighet att behålla stånd någon gång i livet och att inte få stånd vid enstaka tillfällen är normalt i alla åldersgrupper

  Svårighet att behålla stånd är ofta mycket psykiskt påfrestande både för patienter själva och för eventuella relationspartner. I vissa fall är svårighet att behålla stånd ett symtom av annan sjukdom såsom hjärt- & kärlsjukdomar. Det går bra att kontakta Kry 1-2 månader efter att problemen uppstår.

  Ett videomöte med Kry är lämpligt om du önskar:

  • Få hjälp med att hitta orsak till svårighet att behålla stånd
  • Få hjälp med att hitta rätt behandling och få medicin om detta behövs
  • Remitteras till psykolog i de fall detta anses vara den bästa behandlingen
  • Få information och rådgivning
  Välkommen att boka in ett videomöte via din Kry-app för rådgivning och eventuell behandling vid svårighet att behålla stånd.
 • Kan jag få hjälp för urinvägsinfektion via Kry?

  I de fall där läkaren bedömer det vara en okomplicerad urinvägsinfektion (ex icke-gravid och ej täta återkommande besvär) kan Kry hjälpa dig som är kvinna och över 15 år gammal med behandling. Våra läkare kan genom videosamtal ställa diagnos och skriva ut lämplig behandling. Detta då en okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor i regel ej kräver provtagning för diagnos. 

  Barn och män med symptom på urinvägsinfektion måste utredas med provtagning och ibland ytterligare undersökningar för att fastställa orsaken till infektionen, därför kan vi på Kry ej hjälpa till utan hänvisar då till vårdcentralen för detta. Kry har vårdcentraler i Stockholm, Lund, Malmö och Nyköping.

  Kry följer riktlinjer utarbetade av läkemedelsverket, i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).

   

 • Kan Kry skriva ut p-piller och preventivmedel?

  Under förutsättning att du haft denna behandling sedan tidigare, att den fungerat väl och att det inte föreligger några hinder så kan en läkare på Kry förnya ett recept på preventivmedel upp till 12 månader. Notera dock att du ungefär en gång varje år rekommenderas kontroll av blodtryck. 

   

   

 • Kan Kry skriva ut recept för herpes?

  Herpes runt munnen orsakas av ett virus som är mycket vanligt. Herpes kan ge munsår. Du kan även ha viruset i kroppen utan att få några munsår. Herpes går oftast över av sig själv inom en vecka och kräver vanligtvis ingen behandling. Det finns receptfria antiviruskrämer och plåster som du kan använda på munsåren. Om du har svåra besvär av herpesutslagen eller är infektionskänslig kan du få virushämmande läkemedel på recept.

Rygg

 • Kan Kry hjälpa till vid ryggbesvär?

  Ja, på Kry kan du via videosamtal komma djupare inpå vad som orsakar ditt besvär i ryggen. Du kan sedan få råd om hur du skall hantera problemen och även få remiss vid behov. Du kan läsa mer om ryggbesvär här.

   

   

Ögon och Öron

 • Kan Kry hjälpa till med ögoninflammation eller besvär med ögon?

  Ögoninflammation går i regel över av sig självt efter ett par dagar så länge man håller ögonen rena, är noga med handhygienen samt att byta handdukar ofta. Det är ytterst ovanligt med komplikationer, men i vissa fall kan det hända att inflammationen inte klingar av. Ögat kan fortsätta att vara sig och håller det i sig mer än en vecka kan man behöva behandla med antibiotika.

  Välkommen att boka in ett videomöte för rådgivning och eventuell behandling vid ögoninflammation.

  Läs mer om ögoninflammation här.

 • Kan Kry hjälpa till via öroninflammation eller andra problem gällande öron?

  Via Kry-appen kan man få hjälp med besvär och symtom som går bra att diagnostisera utan fysisk undersökning eller provtagning. Då öroninflammation och öronproblem ofta kräver en fysisk undersökning för att säkerställa rätt diagnos kan ett besök på vårdcentral behövas. Kry har vårdcentraler i Stockholm, Lund, Malmö och Nyköping. I enstaka fall kan remiss till en Öron- Näsa- Halsspecialist skrivas.