• Kan Kry hjälpa till vid bihåleinflammation?

    Om du misstänker att du har bihåleinflammation, har provat egenvård utan resultat och besvären inte lindrats efter två veckor kan du kontakta Kry för vidare hjälp. Läkarna på Kry kan ställa diagnos, förskriva recept och utfärda kortare sjukintyg. Vid misstanke om kroniska besvär kan du via Kry få remiss till en öron-näsa-hals läkare.

    Sök vård på akutmottagning om du besväras av kraftig smärta i ansiktet, svullnad över ögon eller hög feber och/eller nackstelhet.

    Läs mer om Bihåleinflammation och behandling här.