• Kan KRY hjälpa till med erektionsproblem?

  De flesta män drabbas av erektionsproblem någon gång i livet. Att inte få erektion vid enstaka tillfällen är normalt och drabbar de flesta män i alla åldersgrupper. 

  Läs mer om erektionsproblem här.

  Erektionsproblem är ofta mycket psykiskt påfrestande både för patienter själva och för eventuella relationspartner. I vissa fall är erektionsproblem ett symtom av annan sjukdom såsom hjärt- & kärlsjukdomar. Kontakta gärna oss på KRY redan 1-2 månader efter att problemen uppstår.

  Ett videomöte med en läkare på KRY är lämpligt om du önskar:

  • Få hjälp med att hitta orsaken till erektionsproblem
  • Få hjälp med att hitta rätt behandling och få medicin om detta behövs
  • Bli remitterad till en psykolog då detta ses som den bästa behandlingen
  • Få information och rådgivning

  Välkommen att boka in ett läkarmöte med en av våra läkare på KRY för rådgivning och eventuell behandling vid erektionsproblem.
 • Kan jag få hjälp för urinvägsinfektion via KRY?

  Om du är kvinna och misstänker att du har urinvägsinfektion kan vi på KRY hjälpa dig med behandling, i de fall där läkaren bedömer det vara en okomplicerad urinvägsinfektion (ex icke-gravid och ej täta återkommande besvär). Våra läkare kan genom videosamtal ställa diagnos och skriva ut lämplig behandling. Detta då en okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor i regel ej kräver provtagning för diagnos.

  Barn och män med symptom på urinvägsinfektion måste utredas med provtagning och ibland ytterligare undersökningar för att fastställa orsaken till infektionen, därför kan vi på KRY ej hjälpa till utan hänvisar då till vårdcentralen för detta.

   

  KRY följer riktlinjer utarbetade av läkemedelsverket, i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).

   

 • Kan KRY skriva ut p-piller och preventivmedel?

  Under förutsättning att du haft denna behandling sedan tidigare, att den fungerat väl och att det inte föreligger några hinder så en läkare hos KRY förnya ett recept på preventivmedel. Notera dock att man ungefär en gång varje till vartannat år rekommenderas kontakt med fysisk vård för kontroll av blodtryck.

  Om du därför gör en receptförnyelse via vår tjänst Beställ Receptförnyelse (läs mer ovan) kan vi endast förnya för maximalt 3 månaders förbrukning.

 • Kan KRY skriva ut recept för herpes?

  Herpes runt munnen orsakas av ett virus, som är mycket vanligt. Herpes kan ge munsår. Du kan även ha viruset i kroppen utan att få några munsår. Herpes går oftast över av sig själv inom en vecka och kräver vanligtvis ingen behandling. Det finns receptfria antiviruskrämer och plåster som du kan använda på munsåren. Om du har svåra besvär av herpesutslagen eller är infektionskänslig kan du få virushämmande läkemedel på recept.