• Kan Kry hjälpa till med psoriasis?

  Det är lämpligt att kontakta Kry angående din psoriasis om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din psoriasis
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Psoriasis förhindrar dig i ditt vardagliga liv

  Svår hudpsoriasis och ledpsoriasis bör undersökas fysiskt.

 • Kan Kry hjälpa till med utslag i ansiktet?

  Eftersom det finns många olika orsaker till utslag i ansiktet är det viktigt att fastslå vilken typ av utslag du har. Genom Kry kan du via videosamtal få hjälp med diagnos och behandling för dina utslag. Vi kan också, om det bedöms lämpligt, skriva ut recept eller ge remiss till annan vårdgivare.

   

 • Kan Kry hjälpa till med vattkoppor?

  Vattkoppor för barn behandlas vanligtvis inte. Vattkoppor hos friska personer läker vanligen ut av sig självt, men Kry kan ibland hjälpa till med medicin för att stilla klådan. För vuxna och tonåringar rekommenderas behandling, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

  Läs mer här om vattkoppor.

 • Kan Kry hjälpa till med eksem?

  Via ett videomöte med Kry kan vi hjälpa dig att kartlägga vad som utlöst ditt eksem. Vi kan ge information om olika behandlingsalternativ och rådgöra om hur man mest effektivt undviker att drabbas igen. Om receptfria läkemedel inte varit effektivt i din behandling har vi möjlighet att skriva ut andra mediciner som kan ge bättre resultat.

  Läs mer här om eksem.

 • Kan Kry hjälpa till med akne?

  Det går bra att söka vård hos Kry om du har problem med akne.

  Läs mer om akne.

  Kontakt med Kry angående din akne är lämpligt om:

  • Du har slut på läkemedel du tidigare ordinerats för din akne
  • Du upplever att läkemedel du tidigare har fått utskrivet ej hjälper
  • Akne förhindrar dig i ditt vardagliga liv

  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder på din akne. Under förutsättning att du tar en bra bild finns det goda chanser att du kan få hjälp via Kry. Läkare på Kry kan även skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare att göra en bedömning av vad som är lämpligt i just ditt fall.

   

 • Kan Kry hjälpa till med borrelia och fästingbett?

  Om du upptäcker en liten, mörk, spindelliknande insekt som sitter fast på huden, är det troligen en fästing. Fästingar bör tas bort så fort som möjligt eftersom ett fåtal av fästingar kan bära på smittämnen.

  Fästingar kan exempelvis sprida borrelia, som är en infektionssjuk. Borreliainfektioner orsakas av bakterier och uppträder huvudsakligen mellan maj och december.

  Den klassiska hudreaktionen vid borrelia uppstår ca 1-4 veckor efter bettet. Vanligen mäter utslaget mer än 5 cm i diameter och ökar sakta i storlek. I direkt anslutning till bettet kan en så kallad "bettreaktion" uppstå som ej skall förväxlas med Borrelia. Denna brukar läka ut inom 1 vecka.

  Välkommen att boka in ett möte för rådgivning och eventuell behandling vid borreliainfektion.
  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. 

 • Kan Kry hjälpa till med hudproblem?

  Det går bra att söka vård hos Kry om du har problem med huden.

  Innan ditt möte startar har du tillfälle att fylla i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder. Under förutsättning att du tar en bra bild av det du önskar få bedömt finns det goda chanser att du ska få hjälp via Kry. Läkare på Kry kan skriva remiss till specialist givet att de bedömer att remissen är medicinskt motiverad. Det är upp till varje enskild läkare att göra en bedömning av vad som är lämpligt i just ditt fall.

 • Kan Kry hjälpa till med bedömning av födelsemärken och leverfläckar?

  Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid hudförändringar. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli remitterad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning.

  Innan ditt möte startar fyller i ett symptomformulär. Till detta formulär kan du bifoga bilder.