• Kan KRY hjälpa till vid depression och ångest?

  Med KRY kan du ha videosamtal med legitimerade läkare.

  Beroende på symptomens sort och grad bedömer läkaren om du kan få hjälp via KRY. För god och patientsäker behandling krävs många gånger möjlighet till kroppslig undersökning och blodprover innan behandling med läkemedel kan påbörjas. Du kan dock alltid få hjälp med rådgivning och ibland remiss till specialistpsykiatrin om behovet finns, ibland hänvisas man även till sin vårdcentral.

  Notera att våra läkare inte skriver ut narkotikaklassade mediciner. Du hittar en komplett lista över narkotikaklassade läkemedel i Sverige här.

   

 • Kan man få hjälp för att träffa en psykolog via KRY?

  Psykolog:

  Våra läkare kan via videomöte skriva remiss till psykolog precis som läkare på en traditionell vårdcentral. Det är upp till varje enskild läkare bedömning av patienten vad som är lämpligt i just ditt fall.