• Kan Kry hjälpa till vid ryggbesvär?

    Ja, på Kry kan du via videosamtal komma djupare inpå vad som orsakar ditt besvär i ryggen. Du kan sedan få råd om hur du skall hantera problemen och även få remiss vid behov. Du kan läsa mer om ryggbesvär här.