Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Ta reda på vad du själv kan göra om du drabbats, när du bör söka vård och hur vi på Kry kan hjälpa dig.

 

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid olika besvär. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina eller barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

 

Läs mer här: https://www.kry.se/fakta