Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Identifiering

På Kry identifierar vi alla patienter via mobilt BankID, detta för att kunna ge trygg och säker vård. Vi kan då säkerställa oss om att journalanteckningar förs på rätt patient samt att uppgifter och information rörande vården på Kry hamnar hos rätt person.

Vi arbetar under tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter rörande dig som patient behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen.

För dig innebär detta att du behöver legitimera dig med BankID när du loggar in i Krys app och ska boka ett vårdmöte. Du behöver även legitimera dig på samma sätt inför själva vårdmötet på Kry.

Om du kontaktar Kry Support gällande ett vårdmöte du bokat eller redan haft på Kry, ber vi dig även då att legitimera dig via BankId. Har du allmänna frågor om Kry som tjänst behöver du inte legitimera dig och är välkommen med dina frågor till vår support.