Informationssäkerhet

 • Identifiering

  På KRY identifierar vi alla patienter via mobilt BankID, detta för att kunna ge trygg och säker vård. Vi kan då säkerställa oss om att journalanteckningar förs på rätt patient samt att uppgifter och information rörande vården på KRY hamnar hos rätt person.

  Vi arbetar under tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter rörande dig som patient behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen.

  För dig innebär detta att du behöver legitimera dig med BankID när du loggar in i KRYs app och ska boka ett vårdmöte. Du behöver även legitimera dig på samma sätt inför själva vårdmötet på KRY.

  Om du kontaktar KRY Support gällande ett vårdmöte du bokat eller redan haft på KRY, ber vi dig kontakta oss per telefon så att du även i detta fall ska kunna legitimera dig via BankID. Har du allmänna frågor om KRY som tjänst behöver du inte legitimera dig och är välkommen med dina frågor både via telefon och mail.

 • Är det säkert?

  All datatrafik på KRY, inklusive videomötestrafik, skyddas med kryptering. Identitet verifieras med e-legitimation för både patient (med BankID) och läkare (med SITHS-kort).

 • Hur lagras min information?

  Information kring mötesbokningar behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen. Videomöten på KRY spelas inte in och dokumenteras således inte utöver läkarens anteckningar i din journal, precis som vid ett vanligt läkarbesök. För vidare information kring hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till användarvillkoren.

 • Vem kan se min symtombeskrivning?

  Endast behandlande vårdgivare har tillgång till din symtombeskrivning. Innan mötet går din vårdgivare igenom symtombeskrivningen du lämnat i samband med din bokning för att förbereda ert möte.