Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Finns det några nackdelar med att spärra journalen?

Det kan bli så att vårdpersonalen inte kan göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd om du väljer att spärra din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det som de behöver veta. Det är särskilt viktigt för dig som har svåra allergier eller andra allvarliga sjukdomstillstånd.