• Från när kommer min journal vara tillgänglig?

  Din journal kommer att göras tillgänglig för möten som sker från den 14 december 2020.

 • Innehåller min journal uppgifter om läkemedel?

  Nej, Kry delar inte läkemedelsinformation via e-tjänsten Journalen på 1177.se. E-recept som förskrivs i Sverige, inklusive de som förskrivs av läkare på Kry, sparas i Nationella läkemedelslistan. Det betyder att recepten finns tillgängliga där för andra vårdgivare efter inhämtat samtycke. Läs mer om detta på https://lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se/lmkoll-web/ 

 • Gäller reglerna om sammanhållen journalföring om jag är utomlands?

  Nej, sammanhållen journalföring gäller bara i Sverige.

 • Kan någon annan ge samtycke till att få se mina journaluppgifter i stället för mig?

  Nej, det är bara du som patient som kan ge ditt samtycke.

 • Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

  Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. Äldre barn kan själva spärra sina uppgifter. 

 • Hur är det med IT-säkerheten?

  Det finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i patientdatalagen och tillhörande föreskrifter. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet och ansvarar för att dessa bestämmelser följs av samtliga vårdgivare som är del av sammanhållen journalföring

 • Varför har sammanhållen journalföring införts?

  Sammanhållen journalföring har införts för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Den sammanhållna journalföringen kan göra att vårdpersonalen får en heltäckande bild av dina tidigare vårdärenden på ett enklare, säkrare och snabbare sätt. Det gör att de snabbare kan ge dig god och säker vård.

 • En patient – en journal?

  Nej, du har fortfarande olika journaler hos olika vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter

 • Kan jag läsa min egen journal?

  Ja, den kommer att finnas tillgänglig via e-tjänsten Journalen på 1177.se. Du kan läsa mer om detta på 1177.se.

 • Lagras min journal på nätet?

  Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

 • Jag inte vill vara med i sammanhållen journalföring. Vad gör jag?

  Du har rätt att avstå från sammanhållen journalföring. Ring oss på telefonnummer 08-227707 så hjälper vi dig. 

  Kom ihåg att andra vårdgivare inte kan se dina uppgifter om du inte har sammanhållen journalföring.

 • Vad händer om jag blir medvetslös?

  Vårdpersonalen kan begära en nödöppning av din journal om du blir medvetslös. Då kan vårdpersonalen ta del av dina uppgifter utan att först få ditt samtycke. Detta gäller dock inte uppgifter som är spärrade hos en annan vårdgivare. Ring Krys support på 08-227707 om du vill häva en spärr av uppgifter hos Kry.

 • Finns det några nackdelar med att spärra journalen?

  Det kan bli så att vårdpersonalen inte kan göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd om du väljer att spärra din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det som de behöver veta. Det är särskilt viktigt för dig som har svåra allergier eller andra allvarliga sjukdomstillstånd.

 • Vad händer om jag spärrar mina uppgifter i min journal?

  När du spärrar information i din patientjournal kan personal utanför den vårdenhet som spärren avser inte se läsa den spärrade informationen. Det framgår i den sammanhållna journalföringen att det finns spärrade uppgifter men du avgör själv om du vill tillåta vårdpersonalen att se de spärrade uppgifterna.
  1177.se kan du läsa mer om spärra information i din patientjournal.

 • Kan jag spärra mina uppgifter?

  Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Du bestämmer också om och när en spärr ska tas bort.

 • Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?

  Det går att spåra vem som tagit del av journalen i efterhand via loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar. Du som patient har rätt att ta del av de loggar som rör din journal.

 • Vem kan se mina uppgifter?

  De som kan ta del av den sammanhållna journalen är vårdpersonal som är säkert identifierad. Vårdpersonalen kan se journalen i två situationer: om de behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård, eller för att utfärda intyg. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke för att kunna se uppgifterna.