Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Vad händer om jag blir medvetslös?

Vårdpersonalen kan begära en nödöppning av din journal om du blir medvetslös. Då kan vårdpersonalen ta del av dina uppgifter utan att först få ditt samtycke. Detta gäller dock inte uppgifter som är spärrade hos en annan vårdgivare. Ring Krys support på 08-227707 om du vill häva en spärr av uppgifter hos Kry.