Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Vem kan se mina uppgifter?

De som kan ta del av den sammanhållna journalen är vårdpersonal som är säkert identifierad. Vårdpersonalen kan se journalen i två situationer: om de behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård, eller för att utfärda intyg. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke för att kunna se uppgifterna.