Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?

Det går att spåra vem som tagit del av journalen i efterhand via loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar. Du som patient har rätt att ta del av de loggar som rör din journal.