Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Vad händer om jag spärrar mina uppgifter i min journal?

När du spärrar information i din patientjournal kan personal utanför den vårdenhet som spärren avser inte se läsa den spärrade informationen. Det framgår i den sammanhållna journalföringen att det finns spärrade uppgifter men du avgör själv om du vill tillåta vårdpersonalen att se de spärrade uppgifterna.
1177.se kan du läsa mer om spärra information i din patientjournal.