Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Varför har sammanhållen journalföring införts?

Sammanhållen journalföring har införts för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Den sammanhållna journalföringen kan göra att vårdpersonalen får en heltäckande bild av dina tidigare vårdärenden på ett enklare, säkrare och snabbare sätt. Det gör att de snabbare kan ge dig god och säker vård.