Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Innehåller min journal uppgifter om läkemedel?

Nej, Kry delar inte läkemedelsinformation via e-tjänsten Journalen på 1177.se. E-recept som förskrivs i Sverige, inklusive de som förskrivs av läkare på Kry, sparas i Nationella läkemedelslistan. Det betyder att recepten finns tillgängliga där för andra vårdgivare efter inhämtat samtycke. Läs mer om detta på https://lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se/lmkoll-web/