Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan jag kontakta Kry för alla medicinska besvär?

Du kan få hjälp av oss på Kry med de flesta besvär. Däremot kan vi inte hjälpa dig med följande i appen och rekommenderar att du istället bokar tid på din vårdcentral:

  • Du behöver narkotikaklassade läkemedel.
    Komplett lista över narkotikaklassade läkemedel i Sverige
  • Du behöver läkemedel som innehåller pregabalin (Lyrica) eller gabapentin (Neurontin).
  • Du är i behov av sjukskrivning under en längre tid. Vi utfärdar inte sjukskrivningar som är längre än 14 dagar. De 14 dagarna räknas från och med den första sjukdagen. Det innebär att vi på Kry kan hjälpa dig med maximalt sju dagars sjukskrivning om du redan har varit hemma en vecka.
  • Du har ett symptom eller besvär som kräver en fysisk undersökning, viss typ av provtagning eller röntgen.

Hos oss får du alltid trygg och smidig vård. I appen när det går, och på vårdcentralen när det behövs.

 

Vi har vårdcentraler på flera orter i Sverige. Se information om våra vårdcentraler HÄR

Ring alltid 112 i akuta situationer

Sök vård på en akutmottagning vid allvarliga olyckor eller plötslig svår sjukdom.