Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Kan läkare på Kry utfärda intyg?

Våra läkare kan utfärda vissa intyg, det är upp till varje läkare att avgöra om det är aktuellt med ett intyg utifrån en bedömning av din hälsa.  Läs mer om vilka intyg Kry kan utfärda här