• Kan KRY utfärda intyg?

  Våra läkare kan utfärda vissa sjuk-/läkarintyg (se nedan) förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig som max 14 dagar från första sjukdagen. De kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt utan endast från den dag då du kontaktar oss.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget variera. Observera att även bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Exempel på intyg våra läkare kan utfärda:

  • VAB-intyg (för barn 0–12 år)
  • sjukintyg vid lättare sjukdomar
  • sjukintyg vid inställd resa/tävling.

  Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda:

  • läkarintyg avseende körkortsbehörigheter
  • läkarintyg för sjöfolk
  • läkarintyg för dykning
  • läkarintyg för fallskärm
  • läkarintyg inför adoption
  • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
  • läkarintyg rörande allergi
  • förstadagsintyg
  • VAB över 12 år
  • läkarintyg för personal vid mastarbete
  • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
  • läkarintyg för nattarbete
  • läkarintyg för arbete med härdplaster
  • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
  • invaliditetsintyg
  • friskhetsintyg.

   

 • Vart hamnar mitt intyg efter läkarmötet?

  Efter ditt läkarmöte kan du smidigt logga in på 1177's tjänst https://minaintyg.se/ för att se ditt intyg. Här kan du enkelt skicka ditt intyg direkt till försäkringskassan och/eller ladda ner det som pdf om du vill skriva ut för eget bruk.

 • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare kan INTE skriva förstadagsintyg då detta sker efter en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Läs mer nedan om förstadagsintyg.

  Generellt sett kan du vara sjukskriven utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan dock vid särskilda skäl kräva ett så kallat förstadagsintyg, innan dessa 7 dagar har löpt ut (enligt Lag 1991:1047 om sjuklön, § 10 a). Särskilda skäl kan vara exempelvis upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

  För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran och överenskommelse. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara äldre än ett år.  Detta handläggs oftast via Företagshälsovården eller sjukvården via annan överenskommelse mellan samtliga parter.

  På KRY kan vi inte utfärda förstadagsintyg.

 • Kan KRY utfärda intyg vid inställd resa eller tävling?

  Våra läkare kan utfärda sjukintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Har du fler frågor? Skicka en förfrågan.