• Kan jag få sjukintyg och läkarintyg via KRY?

  Om du bokar ett videomöte kan du få sjukintyg via KRY. Våra läkare kan skriva sjukintyg förutsatt att det inte finns ett behov av fysisk undersökning för att utfärda intyget. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient innan ett intyg kan utfärdas.

  Läkare på KRY sjukskriver inte längre än 14 dagar från första sjukdagen. Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss.

  Exempel på intyg våra läkare kan utfärda

  VAB-intyg, sjukintyg för lättare sjukdomar, fritt intyg/brev till arbetsgivare, förstadagsintyg samt intyg för inställd resa.

  Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda

  • Läkarintyg Lastbil/Buss
  • Läkarintyg Sjöfart
  • Läkarintyg Taxi
  • Läkarintyg Dykning
  • Läkarintyg Tävling
  • Läkarintyg Fallskärm
  • Läkarintyg Adoption
  • Läkarintyg Järnväg
  • Läkarintyg Allergi
  • Läkarintyg Mastarbete
  • Läkarintyg Försäkring
  • Läkarintyg Nattarbete
  • Läkarintyg Härdplaster
  • Läkarintyg Körkort Alkohol/Droger
  • Läkarintyg Invaliditetsintyg
  • Läkarintyg Körkort
  • Läkarintyg Friskhetsintyg
  • Läkarintyg Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/diagnos

   

 • Vart hamnar mitt intyg efter läkarmötet?

  Intyget skickas till din inkorg i KRY-appen.

  För att få del av intyget i KRY-appen öppna appen och klicka på Inkorg längst ner på sidan. Öppna meddelandet med intyget och klicka på PDF-ikonen. Du ska nu få upp intyget på skärmen. Klicka på intyget igen. Du ska nu få upp en ikon i nedre vänstra hörnet (en fyrkant med en pil i). Klicka på den och du ska få upp olika valmöjligheter. Välj Skriv ut, alternativt ikonen för e-post om du vill skicka intyget till din e-post och skriva ut från en dator. Du kan även klicka på brevikonen i nedre högra hörnet för att direkt maila filen till din mail.

 • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare kan skriva förstadagsintyg under förutsättning av att inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient innan ett intyg kan utfärdas.

  Generellt sett kan du vara sjukskriven utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan dock vid särskilda skäl kräva ett så kallat förstadagsintyg, innan dessa 7 dagar har löpt ut (enligt Lag 1991:1047 om sjuklön, § 10 a). Särskilda skäl kan vara exempelvis upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

  För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara äldre än ett år. Det kan hända att läkaren du träffar vill ta del av denna begäran från arbetsgivaren, alltså är det bra att ha den tillgänglig inför läkarmötet.

 • Kan KRY skriva intyg för utebliven resa eller tävling?

  Det är upp till den som efterfrågar och är mottagare av intyget (exempelvis försäkringsbolag eller resebolag) att sätta krav på hur de anser att intyget ska vara utformat. Därför finns det många olika riktlinjer för utformandet av intyget beroende på vilket bolag det är som efterfrågar intyg.

  Våra läkare kan skriva sjukintyg för utebliven resa eller tävling under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient innan ett intyg kan utfärdas.