• Kan KRY utfärda intyg?

  Våra läkare kan utfärda sjuk-/läkarintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Våra läkare har inte möjlighet att sjukskriva dig längre än 14 dagar från första sjukdagen. De kan heller inte utfärda sjukintyg retroaktivt utan enbart från den dagen då du kontaktar oss.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intygen skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Exempel på intyg våra läkare kan utfärda

  VAB-intyg (för barn 0—12 år), sjukintyg för lättare sjukdomar, fritt intyg/brev till arbetsgivare, förstadags-intyg samt intyg vid inställd resa/tävling.

  Exempel på intyg våra läkare inte kan utfärda

  • läkarintyg avseende körkortsbehörigheter
  • läkarintyg för sjöfolk
  • läkarintyg för dykning
  • läkarintyg för fallskärm
  • läkarintyg inför adoption
  • läkarintyg för arbete vid järnväg, tunnelbana eller spårväg
  • läkarintyg rörande allergi
  • läkarintyg för personal vid mastarbete
  • läkarintyg till vissa försäkringsbolag
  • läkarintyg för nattarbete
  • läkarintyg för arbete med härdplaster
  • läkarintyg vid neuropsykiatrisk diagnos
  • invaliditetsintyg
  • friskhetsintyg

   

 • Vart hamnar mitt intyg efter läkarmötet?

  Efter ditt läkarmöte kan du smidigt logga in på 1177's tjänst https://minaintyg.se/ för att se ditt intyg. Här kan du enkelt skicka ditt intyg direkt till försäkringskassan och/eller ladda ner det som pdf om du vill skriva ut för eget bruk.

 • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare kan skriva förstadagsintyg under förutsättning av att inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient innan ett intyg kan utfärdas.

  Generellt sett kan du vara sjukskriven utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan dock vid särskilda skäl kräva ett så kallat förstadagsintyg, innan dessa 7 dagar har löpt ut (enligt Lag 1991:1047 om sjuklön, § 10 a). Särskilda skäl kan vara exempelvis upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

  För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara äldre än ett år. Det kan hända att läkaren du träffar vill ta del av denna begäran från arbetsgivaren, alltså är det bra att ha den tillgänglig inför läkarmötet.

 • Kan KRY utfärda intyg vid inställd resa eller tävling?

  Våra läkare kan utfärda sjukintyg förutsatt att det inte finns något behov av en fysisk undersökning. Det är upp till varje enskild läkare att utifrån en individuell bedömning av dig som patient avgöra huruvida det är aktuellt med ett intyg.

  Beroende på intygets ändamål så kan kraven på utformningen av intyget skilja sig åt. Observera också att bestämmelser kan variera och att det är upp till dig som patient att ta reda på vad som gäller hos mottagaren (till exempel försäkringsbolaget, resebolaget etc.) i just ditt fall.

  Har du fler frågor? Skicka en förfrågan.