Hur kan vi hjälpa dig?

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som kommer in till Krys support

Det står att jag inte är vårdnadshavare för mitt barn i appen. Vad har hänt?

Det händer att vi inte kan bekräfta att du är vårdnadshavare för barnet. Ibland beror det på ett tekniskt fel, men oftast beror det på att barnets personnummer inte är ifyllt på rätt sätt.

För oss är patientsäkerheten väldigt viktig. Sjukvårdspersonalen kan därför inte dela någon information om barnets medicinska historia med dig om vi inte kan bekräfta att du är barnets vårdnadshavare — och inte heller lämna ut några uppgifter som finns i barnets journal sedan tidigare.

Gör så här:

Kolla att du har skrivit in rätt personnummer för barnet. Du kan ändra personnumret under Min profil.