• Journalförs mitt möte på KRY?

    Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som KRY använder.

  • Kan KRY se mina tidigare journalanteckningar?

    Läkare och psykologer på KRY kan se journalanteckningar från tidigare möten på KRY. Om du ger ditt godkännande kan läkare och psykologer på KRY även se journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan din vårdgivare inte alltid se tidigare journalanteckningar.