• Kommer min journal föras av min vårdgivare?

    Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som vårdgivaren använder.

  • Kan vårdgivaren se mina tidigare journalanteckningar?

    Din vårdgivare kan se journalanteckningar från tidigare möten via KRY, och journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan läkaren inte alltid se tidigare journalanteckningar.