• Journalförs mitt möte på KRY?

    Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som KRY använder.

  • Kan KRY se mina tidigare journalanteckningar?

    Läkarna på KRY kan se journalanteckningar från tidigare möten via KRY, och journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan läkaren inte alltid se tidigare journalanteckningar.