• Journalförs mitt möte hos Kry?

    Ja, ditt vårdmöte journalförs precis som vid ett besök på en traditionell vårdcentral.

     

     

  • Kan vårdpersonalen på Kry se mina tidigare journalanteckningar?

    Precis som på en traditionell vårdcentral kan legitimerad vårdpersonal hos oss på Kry se dina tidigare journalanteckningar, även från andra vårdgivare – om du ger ditt godkännande till det. Alla vårdgivare är dock inte anslutna till samma journalsystem, och därför går det inte alltid se tidigare journalanteckningar.