• Kan psykolog på Kry remittera mig till psykiatrin eller specialistvården?

  Psykologer på Kry kan oftast inte skicka en remiss till psykiatrin eller specialistvården. Det finns flera anledningar till detta, bland annat olika regler i olika regioner och att ett flertal åtgärder ska ha testats  inom primärvården innan det går att skicka en remiss. 

  Kontakta därför i första hand den vårdcentral där du är listad om du tror att du behöver en remiss till psykiatrin eller specialistvården.

   

   

 • Kan psykologer på Kry skriva ut medicin eller sjukskriva mig?

  Nej. Precis som i den övriga vården kan psykologer inte hjälpa till med frågor som rör medicinering eller sjukskrivning. För dessa ärenden bör du istället boka en tid med en av våra läkare.

 • Vad kan en psykolog på Kry hjälpa till med?

  På Kry kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal. Våra psykologer hjälper både barn och vuxna. Vid behov inleds behandling med KBT, då man träffar samma psykolog vid upprepade tillfällen.

  Exempel på besvär som du kan få hjälp med är ångest och oro, nedstämdhet, stress, sömnproblem samt kris och sorgereaktioner. Som förälder så kan du träffa våra barnpsykologer som hjälper till med föräldrastöd samt behandling av de vanligaste formerna av besvär hos barn såsom fobier, nedstämdhet, prestationsångest och oro.

  Du kan läsa mer om att träffa psykolog online på Kry här.

 • Journalförs mitt möte hos min psykolog?

  Ja. Precis som i den vanliga vården journalförs mötet med psykolog.

 • Hur funkar det att träffa psykolog?

  På Kry kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal på en tid som passar dig. Våra psykologer finns tillgängliga alla dagar, även kvällar och helger.

  Gör så här för att boka ett psykologmöte:

  1. Ladda ned Kry-appen i App Store eller Google Play.
  2. I appen, klicka på “Starta en bokning”.
  3. Hitta det symptom som passar dina besvär bäst.
  4. Svara på några frågor om det du vill ha hjälp med.
  5. Boka en tid som passar dig.
  6. Psykologen ringer upp dig i appen på den tid som du har bokat.

  Det första besöket består av en bedömning av de besvär du söker hjälp för. Hur många gånger du träffar en psykolog varierar. I vissa fall räcker ett eller ett fåtal besök, i andra fall kanske du och din psykolog påbörjar en KBT-behandling som kan sträcka sig över flera veckor.

  Du kan läsa mer om att träffa en psykolog online på Kry här.

 • Vad kostar det att träffa psykolog?

   

  Patientavgift för att träffa en psykolog via Kry bestäms av den region där du är folkbokförd.
  Du hittar aktuell information om kostnad för att träffa psykolog här